Liên hệ

Ngân hàng  Việt Nam Thịnh Vượng

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Á, Số 8 Duy Tân, Cầu Giấy Hà Nội

Email: vpbanksms@gmail.com

Form Đăng Ký Vay Vốn: