HỒ SƠ VAY TÍN CHẤP TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

 • Đơn đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng vay vốn (theo mẫu của Techcombank).
 • CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Hộ khẩu/ Giấy tạm trú/ KT3 tại nơi khách hàng sinh sống/làm việc.
 • Hợp đồng lao động hoặc các giấy tờ tương đương thể hiện vị trí và thâm niên công tác.
 • Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

NGÂN HÀNG VPBANK ( FE CREDIT )

 • Giấy đề nghị vay vốn.
 • Bản sao HKTT/ KT3.
 • Bản sao HĐLĐ hoặc giấy tờ chứng minh vị trí và thâm niên công tác khác.
 • Sao kê tài khoản lương/ Phiếu lương/ Bảng lương/ Xác nhận lương (tùy theo loại hình doanh nghiệp).

gioi thieu

LIÊN HỆ tư vấn Ngân Hàng VPbank Ms Huyền 0975.922.207 – 0971.040.223 – Mr Hiệp 0988.647.262

NGÂN HÀNG ACB

 • Giấy đề nghị kiêm phương án vay tiêu dùng tín chấp theo mẫu của ACB.
 • Giấy đề nghị mở tài khoản (đối với khách hàng chưa có tài khoản tại ACB).
 • Bản sao CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp).
 • Bản sao HKTT/ KT3 hoặc giấy xác nhận tạm trú.
 • Bản sao Hợp đồng lao động.
 • Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất (có đóng dấu xác nhận của ngân hàng phát hành); hoặc giấy xác nhận lương theo mẫu của ACB. Và phiếu lương/ Bản sao bảng lương 3 tháng gần nhất (có đóng dấu treo của công ty).
 • Bản sao Hóa đơn/ Giấy báo cước điện thoại tại nhà đang ở tháng gần nhất.

PRUDENTIAL FINANCE

 • 1 ảnh 3×4.
 • Thư xác nhận theo mẫu.
 • Bản sao CMND.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có hình (giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu hoặc thẻ nhân viên).
 • Bản sao giấy chứng nhận cư trú (hộ khẩu hoặc KT3).
 • Phiếu đề nghị vay.
 • Hóa đơn điện nước hoặc điện thoại cố định tháng gần nhất.
 • Đối với trường hợp hưởng lương:Đối với trường hợp tự doanh:
  • Bảng lương hoặc phiếu lương hoặc giấy xác nhận lương của 2 tháng gần nhất.
  • Bản sao hợp đồng lao động.
 • Giấy phép kinh doanh.
 • Trong trường hợp có thẻ tín dụng hoặc hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:
  • Bản sao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ & hóa đơn thu phí 2 kỳ gần nhất.
  • Photo mặt trước thẻ tín dụng.

MIRAE ASSET

 • Mẫu đơn yêu cầu vay của MAFC.
 • 1 bản copy giấy CMND.
 • 1 bản copy hộ khẩu.
 • Bảng sao kê tài khoản ngân hàng (hoặc bảng lương).
 • Hợp đồng lao động chính thức.
 • Hóa đơn Dịch vụ (điện, nước …) của 1 trong 3 tháng gần nhất.

NGÂN HÀNG CITIBANK

 • CMND.
 • Hộ khẩu.
 • Hợp đồng lao động.
 • Sao kê thu nhập 3 tháng gần nhất.

STANDART CHARTERED

 • Đơn Đề Nghị Vay Tiêu Dùng Cá Nhân
 • Bản sao CMND.
 • Bản sao hộ khẩu (và) KT3 ( nếu khách hàng đang sống tại địa chỉ tạm trú).
 • Chứng minh thu nhập: Sao kê Ngân hàng VÀ/HOẶC Phiếu nhận lương của 3 tháng gần nhất ( hoặc 6 tháng gần nhất nếu có thu nhập khác ngoài lương).
 • Thông tin nghề nghiệp: bản sao của Hợp Đồng Lao Động hoặc Xác nhận Ngày Bắt Đầu làm việc tại Công ty.
 • Giấy Xác nhận chuyển lương (yêu cầu đối với khách hàng chuyển lương tại Standard Chartered).

NGÂN HÀNG HSBC

 • Đơn vay (bản chính) 
 • CMND (bản sao có công chứng hoặc mang bản chính đến Ngân hàng để đối chiếu, không quá 15 năm kể từ ngày cấp, các thông tin và hình ảnh còn rõ ràng).
 • Trường hợp nơi ở hiện tại cùng địa chỉ với hộ khẩu: Hộ khẩu thường trú (Bản sao có công chứng hoặc mang bản chính đến Ngân hàng để đối chiếu).
 • Trường hợp nơi ở hiện tại KHÔNG cùng địa chỉ với hộ khẩu. Hộ khẩu thường trú và KT3 (bản sao có công chứng hoặc mang bản chính đến Ngân hàng để đối chiếu), hoặc Giấy xác nhận tạm trú tại nơi ở hiện tại (bản chính, có xác nhận trong thời gian 1 tháng của cơ quan địa phương).
 • Hợp đồng lao động đã ký trên 1 năm (bản sao có công chứng hoặc mang bản chính đến Ngân hàng để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận chức vụ, thời gian công tác và mức lương (bản chính).
 • Bản sao kê tài khoản của ngân hàng (sổ phụ ngân hàng) thể hiện mức lương của 3 tháng gần nhất (bản chính).
 • Hóa đơn điện thoại (hoặc hóa đơn điện, nước) tháng gần nhất của địa chỉ đang ở.

NGÂN HÀNG ANZ

 • Giấy đề nghị vay vốn
 • Bản sao CMND/ Hộ chiếu.
 • Sổ hộ khẩu/KT3 tại nơi đăng ký vay.
 • Sao kê tài khoản lương 3 tháng gần nhất có xác nhận của ngân hàng phát hành/Sao kê lương 3 tháng gần nhất có xác nhận của đơn vị công tác.
 • Bản sao Hợp đồng lao động (hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương như: Quyết định biên chế, Quyết định điều động công tác, Quyết định chuyển ngạch công chức…).
 • Hóa đơn điện thoại/cáp/nước/điện/internet,..tại địa chỉ ở hiện tại.
 • Bản sao chứng từ chứng minh thu nhập khác (nếu có).