CÁCH TÍNH LÃI SUẤT VAY NGÂN HÀNG

Có 2 cách  tính lãi suất ngân hàng nói chung và vay tín chấp  ngân hàng nói riêng :

1./ Lãi suất cố định ban đầu (hay còn gọi là  lãi suất gốc hoặc lãi suất phẳng)

 • Tức là lãi suất vay vốn ngân hàng hàng tháng sẽ tính trên  dư nợ ban đầu và cố định hàng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Với lựa chọn này, để tính được số tiền lãi ngân hàng hàng tháng phải trả khách hàng chỉ việc lấy số dư nợ ban đầu nhân với phần trăm lãi suất. VÀ muốn  tính được số tiền lãi ngân hàng sau khi tất toán hợp đồng thì khách hàng chỉ cần lấy dư nợ ban đầu nhân với lãi suất ngân hàng niêm yết trên hợp hồng nhân tiếp với kỳ hạn hợp đồng.Ví dụ: Bạn vay ngân hàng số tiền là 10 triệu trong 1 năm với lãi suất cố định 1%/tháng, thì:
 • Số tiền lãi ngân hàng bạn phải trả hàng tháng  là: 10.000.000 * 1% = 100.000VND
 • Tổng số tiền lãi sau 1 năm(khi kết thúc hợp đồng) là: 10.000.000 * 1% *  12 = 1.200.000VND

2./ Lãi suất giảm dần

 • lãi suất ngân hàng tính trên  dư nợ  gốc còn lại sau khi khác hàng đã thanh toán một phần gốc hàng tháng cho ngân hàng.

 Ví dụ: Bạn vay ngân hàng số tiền là 10 triệu trong 10 tháng với lãi suất cố định 24%/năm, thì:

 • Số tiền gốc hàng tháng bạn đóng là: 10.000.000 : 10 tháng = 1.000.000VND/tháng
 • Lãi suất ngân hàng hàng tháng là: 12% : 12 tháng = 1%/tháng
 • Số tiền lãi ngân hàng bạn phải trả kỳ đầu tiên là  là: 10.000.000 * 1% = 100.000VND
 • Số tiền lãi ngân hàng bạn phải trả kỳ thứ 2 là: (10.000.000 – 1.000.000) * 1% = 900.000VND

vay-tien-mat

    Các vấn đề cần chú ý:

 • Lãi suất cố định và lãi suất giảm dần  về bản chất là giống nhau, chỉ khác nhau về phương pháp tính lãi. Vì thế tổng số tiền phải trả khi hết hạn hợp đồng là giống nhau.
 • Khi ký kết hợp đồng vay vốn các ngân hàng thường ghi lãi suất theo lãi suát dư nọ giảm dần tính theo năm để đảm bảo hạn chế yếu tố rủi ro trong việc quản lý thời gian vay của khách hàng.. Vì vậy, khách hàng cần hiểu và nắm rõ cách tính lãi suất ngân hàng để chủ động trong vay vốn ngân hàng.
 • Nếu khách hàng muốn biết số tiền lãi hàng  tháng nhanh nhất thì  nên hỏi về lãi suất cố định ban đầu

Ví dụ: Bạn vay 10 triệu trong 10 tháng với lãi suất cố định 1.%/tháng, thì: Số tiền phải trả hàng tháng trong suất 10 tháng là: 10 triệu/10 tháng + 10 triệu * 1 % = 1.1 triệu.

 • Nếu khách hàng muốn biết lãi suất trên hợp đồng vay ngân hàng thì nên hỏi về lãi suất dư nợ giảm dần tính theo năm
 • Lãi suất thường là không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng ( quy định rõ trong hợp đòng vay vốn ngân hàng)
 • Khách hàng có quyền tất toán (trả trước hạn) hợp đồng, khi đó khách hàng chỉ phải trả số tiền gốc còn lại cộng với  phí phạt trả trước hạn( từ 0.5% đến 3% trên dư nợ gốc còn lại.